Familievejledning

Sensitivt Hjerte tilbyder familievejledning, coaching og pædagogisk vejledning til børnefamilier med følsomme eller sensitive børn

Der kan være mange udfordringer ved at være forælder til et følsomt eller sensitivt barn. Måske har du endda fået øje på, at du også selv indeholder sensitive karaktertræk. Eller måske er denne side ikke hos dig eller så udviklet, og du kan have svært ved at forstå dit barns reaktioner. Og hvordan forholder man sig så til det? Alt dette og meget mere vil jeg meget gerne bidrage til at guide dig og din familie i, så du og dit barn og hele familien kan finde frem til, hvordan I bedst muligt kan få en vidunderlig tilværelse med jeres/barnets følsomhed eller sensitivitet.

Et forløb kunne se således ud:

Vil du/I:

  • lære at forstå dit/jeres følsomme eller sensitive barn?
  • have konkrete redskaber til at kunne løfte din/jeres hverdag med dit/jeres følsomme eller sensitive barn?
  • kunne rumme dit/jeres følsomme eller sensitive barns følelsesmæssige nedsmeltninger?
  • forbedre din/jeres relation til dit/jeres følsomme eller sensitive barn?
  • kunne klæde dig selv og dit følsomme eller sensitive barn på til at kunne navigere i en til tider overstimulerende verden?

Du/I får:

  • Indledende samtale med dig/jer som forælder til et følsomt eller sensitivt barn (af 1-1 1/2 times varighed)
  • 1:1 coaching af dig som forælder og/eller pædagogisk familievejledning til dig/jer som forælder til et følsomt eller sensitivt barn (af 1-1 1/2 times varighed)
  • Mindfulness & yogasession til jeres familie (enten alle sammen eller f.eks. mor og barn) (af 1-1 1/2 times varighed). Det kan tilrettelægges efter jeres behov.
  • I vil tilegne jer værktøjer, som I kan bruge i jeres hverdag med jeres følsomme eller sensitive barn

Lige nu: KUN 2.400,- kr (Normalpris 2.550,- kr. 3 sessioner i alt)

Tilbuddet gælder for et barn og en eller begge forældre.

Hvor: I trygge omgivelser på Mosedamgaard i Værløse.

Hvornår: Vi finder sammen de datoer, der passer jer bedst.

De 3 sessioner kan tilrettelægges efter jeres behov, så hvis du/I ønsker 3 sessioners coaching og familievejledning er dette også en mulighed, og til samme pris.

Det er også muligt at booke en session. Prisen for en session er: 850,-kr.

Jeg har i en periode haft en kvinde, mor til 2 sensitive børn, til coaching & familievejledning. Hun beskriver, at hendes søn har bevæget sig fra at havde været på “minus 100”, da hun første gang var hos mig, til at han i dag er på “plus 70”. Hun fortæller også, at jeg har hjulpet hende med at tro mere på sig selv, og at hun nu føler, at hun bedre kan ruste sine børn til at kunne navigere i denne verden. Kvinden fortæller, at hun kan mærke, at både hun og hendes familie har det så meget bedre❤️

Børn og unge

Måske har du et barn eller en ung, som ikke trives optimalt eller som har mange tanker, spekulationer eller bekymringer, som det kan være vanskeligt at rumme eller takle som barn/ung (og måske for dig som mor/far). Hos Sensitivt Hjerte har dit barn/ung mulighed for at blive vejledt i at kunne se muligheder i stedet for bekymringer/begrænsninger. Dit barn/ung vil kunne få hjælp til at blive styrket i troen på sig selv og styrke selvværdet, kunne takle bekymringerne, således at dit barn/ung har mere mod, overskud og styrke i sine relationer og i skolesammenhænge, og således opnå en bedre trivsel. Hos Sensitivt Hjerte har dit barn/ung mulighed for at få en 1:1 coachende samtale kombineret med mindfulness teknikker. Sideløbende vil du som forælder kunne tilbydes et forældresparrings forløb med nogle coachende sparringssamtaler i forhold til at kunne stå stærkere i rollen som mor/far til dit barn/ung, hvor du bl.a. har mulighed for at vende hverdagssituationer og selv kunne se muligheder i at kunne gribe dem an på en anderledes måde til gavn for jer begge, og for hele jeres familie.

En anbefaling fra en mor til en dreng på 12 år:

“Tak Anne, vi er stadig meget glade for forløbet hos dig:
Min søn på 12 år, gik i et forløb med yoga og mindfulness hos Anne. Efter sessionerne var han altid glad, åben og snaksalig. Han havde også en samtale med Anne, som hjalp ham meget. Han sagde efterfølgende, at det var rigtigt rart at få snakket med Anne om det, som han havde følt et behov for at dele. Forløbet har gjort det lettere for ham at være i hverdagen, hvilket ses ved, at han har fået mindre fravær i skolen.
Anne var også coach for mig. Jeg følte mig hørt, set og forstået. Og vi kom altid dybt. Det hjalp mig bl.a. til, af kærlighed til mig selv, at stoppe relationer, der ikke var gode for mig og til at tro på, at jeg var elsket.
Jeg vil klart anbefale Anne, sensitivt hjerte, til alle.
Kærligst Rikke”

Din investering i dit barn hos Sensitivt Hjerte:

1 coaching-session på 1-1 1/2 time : 850,-kr

3 coaching-sessioner på hver 1-1 1/2 time : 2.400,-kr (150,-kr rabat)

5 coaching-sessioner på hver 1-1 1/2 time : 4.000,-kr (250,-kr rabat)

Vi finder sammen de datoer, der passer dig bedst.

Sensitivt Hjertes familievejledning, coaching samt 1:1 yoga og mindfulness foregår på Mosedamgaard i Værløse.

Book her

Se handelsbetingelserne her

Du kan læse mere om mindfulness her

De kan læse mere om mig her

Jeg sammensætter gerne et forløb helt efter jeres ønsker. Du/I har også mulighed for en enkelt session, hvor det blot handler om dig og måske om, hvordan du har det med at være mor/far til et følsomt eller sensitivt barn. Se mere under coaching her  eller kontakt mig via mail herunder.

Kontakt mig her

Sensitivt Hjertes familievejledning, coaching samt 1:1 yoga og mindfulness foregår på Mosedamgaard i Værløse.